Στα Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ΜΕΤΑΒΑΣΗ αναγνωρίζουμε την αγωνία των μαθητών μας για την επιλογή της κατάλληλης κατεύθυνσης σπουδών και την επιλογή του κατάλληλου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος που θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία στην επαγγελματική τους ζωή. Μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας και Συμβουλευτικής στοχεύουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις ώστε να σχεδιάσουν ορθολογικά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Τη διενέργεια Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ώστε να αναγνωρίσουμε τις ικανότητες – δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες που κινητοποιούν τον κάθε μαθητή μας.

  • Την πληροφόρηση των μαθητών μας σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας στους τομείς που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

  • Την εκπαίδευση των μαθητών μας στην αναζήτηση και αξιολόγηση εκείνων των πληροφοριών που θα τους οδηγούν πάντα σε εναλλακτικές και επικαιροποιημένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους.

  • Την υποστήριξη των μαθητών μας ώστε να λάβουν τις πιο ταιριαστές για εκείνους αποφάσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν για τις σπουδές και τα επαγγέλματα που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

  • Την καθοδήγηση των μαθητών μας κατά τη διαμόρφωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, ώστε να το συμπληρώσουν με την πλέον δημιουργική στρατηγική.

  • Την παρακίνηση των μαθητών για να πετύχουν τους στόχους τους, την αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών τους και την ανάθεση εξατομικευμένου έργου σε συνεργασία με το Επιστημονικό Προσωπικό όταν απαιτείται.

  • Την εκπαίδευση των μαθητών μας στη σύνταξη του βιογραφικού τους σημειώματος, τον τρόπο εύρεσης αξιόλογων θέσεων εργασίας, καθώς και τη διαχείριση μιας συνέντευξης εργασίας.

ΩΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Δ-Π: 17:00 – 22:00
Σ: 10:00 – 14:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λ. Ηρακλείου 353
Ηράκλειο Αττικής

E-mail

metavasi.edu@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

213-024-9984

Newsletter

Share This